مقام آوران باشگاه امام علی (ع) در مسابقات پرس سینه غرب استان سال 92


آقای مهندس میلاد بهمن زیاری مربی تیم

باشگاه بدن سازی و پرورش اندام امام علی (ع)

 


وزن : 53

مقام اول : امید حبیبی

مقام دوم : حامد حبیبی

مقام سوم : محسن عباسی

 


وزن : 59

مقام اول : علیرضا عسگری

مقام سوم : رضا تقیان

 


وزن : 66

مقام دوم : قاسم هاشمی

مقام سوم : محمد عباسیان

 


وزن : 74

مقام دوم : مهران لطفی

 


وزن : 83

مقام دوم : یعقوب بهمن زیاری

 


وزن 93

مقام سوم : مجتبی درویشی


وزن : 59

مقام دوم : حسین کاویانی

 


وزن : 93

مقام سوم : کریم عزیزی

 

**************

**************************

***************

/ 1 نظر / 87 بازدید
nxt

این 50 کیلو ها که هیچکدوم هیکل ندارن پ چجوری مقام آوردن [خنثی]